Istraživanje slučaja – Student medicine

Istraživanje slučaja – Student medicine

Migracija u državu Evropske unije je relevantna opcija za srpske studente medicine. Razgovarali smo o migraciji sa mladom doktorkom, koja je tek završila medicinski fakultet, sa veoma visokom prosečnom ocenom (9,9/10). Iako nije prvenstveno zainteresovana za odlazak u inostranstvo, ova mogućnost će postati relevantnija u slučaju da ona ne nađe posao 6 meseci nakon dobijanja licence ili oko godinu i po nakon diplomiranja. Ona nema konkretan plan, ali već ima neke osnovne informacije o migraciji, iako je u inostranstvu bila samo na kratkom putovanju. Glavni razlog za odlazak iz zemlje bi bili finansijski razlozi.


Da bi se preselila u inostranstvo, bila bi spremna da nauči jezik, da joj se prizna diploma i da prođe dodatnu obuku. Bilo bi lakše odlučiti se o selidbi ako bi imala porodicu ili prijatelje koji su već u zemlji koju bi izabrala. Glavna prepreka bi bilo napuštanje porodice i prijatelja, a očekivala bi platu koja je 3-5 puta veća nego što je u Srbiji.
Najvažnijih 5 razloga zbog kojih mladi lekari odlaze u inostranstvo su niske plate, male mogućnosti za dodatni posao i honorare, ograničene mogućnosti za zapošljavanje, korupcija i loše upravljanje zdravstvenom radnom snagom. Pored malih plata, opterećenje na poslu posla je mnogo veće nego u inostranstvu.


Negativni efekti migracija su nedostatak zdravstvenih radnika, mali broj zdravstvenih radnika u ruralnim područjima, posebno u opštoj/porodičnoj medicini, mala dostupnost medicinske sestre, niži kvalitet zdravstvene zaštite uopšte, veće opterećenje poslom, veća potreba za prekovremenim radom (koji je nisko plaćen), agencije za zapošljavanje su povećale rad sa zdravstvenim radnicima, ali plate nisu pratile povećanje opterećenja na poslu. Nije videla pozitivan efekat u iseljavanju zdravstvenih radnika.

Pozitivno strana rešenja za nju bi bila adekvatna plata s obzirom na opterećenje na poslu, mogućnost lakšeg povratka u Srbiju, bolji uslovi za napredovanje u karijeri. Ona takođe smatra da bi strategija koja se tiče razvoja zdravstvene radne snage, povećanje zapošljavanja u javnom zdravstvu i bolje upravljanje zdravstvenom radnom snagom rešila problem.

Nije prepoznala probleme u vezi sa rodnim pitanjima u vezi sa migracijom zdravstvene radne snage.

Medical graduate from Serbia who only wanted to work abroad

Medical graduate from Serbia who only wanted to work abroad

Emigration from Serbia to Germany – Case Story 2: Medical graduate from Serbia who only wanted to work abroad
Interviewee: male, 5 years in Germany, a medical doctor in residency on dermatology, regional hospital

An interviewee is a Serbian man who came alone to Berlin after his medical studies to continue his career and life here. He has been in Germany for five years. For about 10 last months, he has been working in a regional hospital as a medical doctor and as a dermatologist in residency training. Before that job, he was employed in another hospital in Germany.
He did not want to work in Serbia after graduating the medical studies, and he wanted to go abroad. Reasons, why he left home, include the poor quality of further professional training available to him and the unsatisfied financial and economic prospects of the country. He spent the first few months in an apartment organized by the hospital, and after about 5 months he found his apartment with the help of a German agency for the recruitment of professionals That German agency helps immigrant health workers, among other issues, to organize a job, find an apartment, the translation of documents/diplomas, and the correspondence to different organizations, but for a fee. That period of the immigration process lasted about 1 1/2 years. First, he had to meet specific requirements to practice as a doctor in Germany, such as the translation and recognition of medical studies (approbation). In addition, he had to complete a German course (at least a B2 level of language proficiency). After that, he applied for a visa. In order to get his license to practice medicine in Germany and to work as a doctor here, he had to pass a knowledge test. In that regard he commented, it is much easier for doctors from the European Union to settle and practice here than from non-EU countries. Find more HERE

 

Return to Serbia is not an option

Return to Serbia is not an option

Emigration from Serbia to Germany – Case Story 1: “Return to Serbia is not an option”
Interviewee: Female, 10 years in Germany, a molecular biologist at the Public Health Institute in Berlin.

Initially, the interviewee and her family came from Serbia, more precisely, she was a refugee from Bosnia and Herzegovina, and due to war-related reasons, she had to flee to Serbia. At that time, there were several reasons for emigration from Serbia to Western Europe, including dissatisfaction with the political situation, remuneration, and professional and quality-related reasons for professional development. This dissatisfaction resulted in existential fears and seeking a survival solution for a person and her family. After graduating as a molecular biologist in Serbia, she applied for a Ph.D. candidate position in Austria. During her Ph.D. studies, she lived in Austria for 5 years. She found a different foundation setting in Austria; the interviewee described that there were definitely problems with the origin; you had to prove to everybody why you were an emigrant in the country, and also being called “Yugo” – she found extremely inappropriate. Due to her expiring contract, she had to look for a new job. Unfortunately, she could not find a new job, and she had to return to Serbia. In Serbia, she became increasingly aware that she did not want to live in her home country and would like to move to a bigger city. Find more HERE

 

Konferencija o izazovima zdravstvene radne snage

Konferencija o izazovima zdravstvene radne snage

30.11.2022.

Konferencija o izazovima zdravstvene radne snage, slobodnom kretanju radne snage i medicinskim pustinjama

Pridružite se ovoj konferenciji 30. novembra, koju organizuju Juozas Olekas (član Evropskog parlamenta), Evropski institut za zdravlje i održivi razvoj (EIHSD) i Fondacija za evropske progresivne studije (FEPS).

Ovo će biti hibridni događaj o balansiranju slobodnog kretanja radnika u EU sa izazovima u vezi sa zdravstvenom radnom snagom, kao što su dostupnost zdravstvenih usluga i medicinska dezertifikacija.

Corinne Hinlopen, globalni zagovornik zdravlja u Vemosu i projektni službenik Stubova zdravlja, predstaviće perspektivu civilnog društva o pravičnoj obuci, zadržavanju i distribuciji zdravstvenih radnika.

Završne reči će dati Juozas Olekas, kao i Vitenis Andriukaitis, koji je takođe učestvovao kao panelista na pokretanju sesije Stubova zdravlja u maju 2022.

Konferencija o izazovima zdravstvene radne snage

Conference about health workforce challenges

Conference about health workforce challenges, free movement of labour and medical deserts

Join this conference on November 30th, organised by Juozas Olekas (Member of EU Parliament), European Institute of Health and Sustainable Development (EIHSD), and the Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

This will be a hybrid event about balancing the free movement of workers in the EU with health workforce-related challenges, such as accessibility of health services and medical desertification.

Corinne Hinlopen, global health advocate at Wemos and project officer of Pillars of Health, will present a civil society perspective on equitable training, retaining and distribution of health workers.

Closing remarks will be given by Juozas Olekas, as well as Vytenis Andriukaitis, who also participated as a panelist at the launch session of Pillars of Health in May 2022.