Ovaj intervju/upitnik je usmeren na to da pomogne da se usaglase percepcije i iskustva stejkholdera u vezi sa pojmom i kriterijumima za identifikaciju medicinskih pustinja, uzrocima njihovog nastanka, i preporukama za rešavanje. Upitnik je sastavljen od strane stručnjaka koji su članovi EU projekata „AHEAD“ i „Pillars of Health“, koji vodi WEMOS is Holandije (www.ahead.health, www.pillars-of-health.eu). Medijski edukativni centar (MEC,) iz Srbije učestvuje u projektu, i za potrebe ove analize anagažovao je domaće eksperte da sa Vama urade istraživanje.